Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Линията на бедност в България през 2024 г. ще е 526 лева, като стойността й ще се повиши или с 4,4 % в сравнение с 2023 г. беше обявено на заседание на Министерския съвет, на което беше прието Постановлението за определяне на размера на линията на бедност за страната за следващата година.

Чрез повишаване на линията на бедност ще се подобри социалната закрила за уязвимите групи, тъй като по-голям брой хора и семейства в нужда ще получават подкрепа от държавата. Увеличаването на размера ѝ ще доведе до ръст на социалните помощи по Закона за социално подпомагане, финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, финансовите помощи и средства за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства по Закона за закрила на детето.

За да се обезпечи ръста на средствата за социална защита, обвързани с увеличаването на линията бедност, трябва да бъдат отчетени при изготвянето на проекта на Закон за държавния бюджет 2024 г. Средствата за подкрепа по Закона за социално подпомагане е предвидено да се увеличат със 75,6 млн. лв., разходите за хората с увреждания ще нараснат с 27.6 млн. лв., а за финансови помощи по Закона за закрила на детето –  с 1 млн. лв.

Повече информация може да намерите ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории