Националната карта на социалните услуги се обсъжда на областно и общинско ниво

Въз основа на анализи и предложения от страна на местните власти Агенцията за социално подпомагане (АСП) изготви Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво. Разработено е и предложение за Национална карта на социалните услуги. Чрез нея става възможно планирането и създаването на цялостна мрежа от услуги, финансирани от държавния бюджет. Във всички области и общини започва разглеждане на Анализа на потребностите от социални услуги и на предложението за Национална карта на социалните услуги, което ще продължи до 10.11.2023 г.

Реформата в областта на социалните услуги цели подобряването на качеството на живот и създаването на условия за социално включване в обществото на всички лица с необходимост от подкрепа чрез изграждане на мрежа от социални услуги в общността и в домашна среда.

Повече информация може да откриете ТУК!

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории