Услугата за подкрепа за самостоятелен живот ще се предоставя в областите София – град, Перник, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Стара Загора и Русе с продължителност до 30.04.2023 година. Младежите, които напускат алтернативна грижа, ще бъдат подкрепени посредством индивидуализиран пакет от подкрепящи мерки, структурирани според конкретните лични потребности и желания, оценени от екип от експерти.

Индивидуалният пакет за подкрепа е насочен към следните области, които са ключови при постигането на самостоятелен живот:

 • Социално-психологическа подкрепа: консултации според индивидуалните потребности на младежите-кандидати.
 • Юридически услуги: специализирани консултации.
 • Психично здраве – специализирана психотерапевтична и/или психиатрична помощ;
 • Осигуряване на жилище:
 • наем за общежитие (когато е налице общежитие от общински фонд, студентско общежитие или общежитие, предоставяни от работодател);
 • наем за квартира – за период до края на 30.04.2023г.;
 • Образование и обучение:
 • Езикови курсове
 • Курсове за компютърна грамотност, вкл. специализирани такива (графичен дизайн и подобни).
 • Курсове според личните интереси на младежа;
 • Курсове за подготовка за явяване на матура, кандидат-студентски курсове;
 • Индивидуално обучение по различни учебни предмети с цел подкрепа за компенсиране на знания.
 • Придружаване: придружаване в комуникацията с различни  институции на административната и съдебната власт на всички нива.

Индивидуалният пакет за подкрепа ще бъде планиран така, че да осигурява нарастваща във времето степен на самостоятелност. Съответно, финансовото изражение на подкрепата следва на намалява постепенно и да приключи изцяло до края на периода на подкрепа.

Младежът-кандидат активно участва в целия процес, като мотивира нуждите си по отношение на жилище, учение, обучения (курсове), професионална ориентация, здраве и др. Младежът може да кандидатства за подкрепа във всички изброени области.

Максималният срок на ползване на услугата е до 30.04.2023 година.

Заявления за подкрепа ще откриете ТУК

За повече информация пишете или се обадете на:

Деница Аврамова / denitsa.avramova@sosbg.org / тел: 0876110682

Източник: Информационен портал за НПО в България