Португалия прилага опит от България при реформата си в социалната си политика за деца

На  25-27 октомври в Лисабон, Португалия се провежда работна среща между делегация от Министерството на труда и социалната политика, Министъра на труда, солидарността и социалната сигурност на Португалия и експерти в областта на политиките за деца.

Тема на разговор между двамата министри е ползва опита на България при изпълнението на реформата за деинституционализацията на грижите за деца, които Португалия ще използва в своите политики, както и  прилагането на мерки за намаляване на детската бедност и осигуряване на достъп на всички деца до образование, здравеопазване и качествени социални услуги в изпълнение на основните цели на Европейската гаранция за детето.

Според статистически данни, делът на децата в Португалия, които са застрашени от бедност, е намалял от 31% на 22%. Ключов фактор за ефективността на социалната политика е създаването на съвместна база данни между Министерството на труда, солидарността и социалната сигурност на Португалия и местната приходна агенция. Това позволява на държавата да получава информация за приходите на техните семейства и да идентифицира кои са децата в риск от бедност, след което да насочва автоматично помощи в тяхна подкрепа, без да се налага кандидатстване от тяхна страна на родителите, подчертава министър Ана Мендеш Годиньо.

Министър Иванка Шалапатова  подчерта, че е необходимо да се развият механизми за подобряване на сътрудничеството и координацията между институциите, за да може те да прилагат интегриран подход за предоставяне на комплексни здравни, образователни и социални мерки, които цялостно да променят положението на децата в бедност и да им дадат възможност за равен старт.

Повече инфромация може да откриете ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Недка ПЕТРОВА, КСУДС-Пловдив: Инвестициите в качествена заетост на родителите са пряка инвестиция в грижата за децата

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

България участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории