Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане предложения за промени в Методиката за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания. Целта на промените е да се повиши интересът към Програмата за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания, която създава условия за по-пълноценното им включване в обществото.

Предвижда се кандидатстването за финансиране да става с по-малко документи и да отпадне изискването за представяне на документи, които са налични в публични регистри. Също така се предвижда да отпадне условието за липса на свързаност на кандидатите от гледна точка на участието им в общи управителни органи, както и условието за задължително собствено участие за изпълнението на конкурсните предложения.

С промените се цели да се насърчи участието на повече организации с нестопанска цел, осъществяващи дейности, свързани с хората с увреждания, които в момента трудно могат да получат финансиране поради това, че се намират в малки населени места и нямат необходимия капацитет, кадри и бюджет за изпълнение на проекти по Програмата. Създаването на възможност за финансиране на подобни организации ще помогне на хората с увреждания, живеещи в по-малки населени места, които поради ниските си доходи не могат да пътуват, да се обучават и участват пълноценно в различни спортни, културни и други обществени мероприятия, както и да получават необходимата им рехабилитация.

За финансиране по Програмата могат да кандидатстват неправителствени организации с нестопанска цел на и за хора с увреждания – юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представените организации на хора с увреждания.

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории