Предстоящи срещи по прилагането на новото законодотелство за социалните услуги

Министерство на труда и социалната политика организира ю поредица от срещи за споделяне на опит от прилагането на новото законодателство за социалните услуги и за обсъждане на въпроси и конкретни казуси, като до края на госината са предвидени 4 срещи на различни теми, чиято цел е повече организации да имат възможността да споделят своя опит от прилагането на Закона за социалните услуги и подзаконовата му уредба и да поставят въпроси, които да намерят своето решение в резултат от дискусиите.

Графикът и темите на срещите са както следва:

  • 13 октомври – „Насочване към ползване на социални услуги“, „Целеви групи потребители по смисъла на ЗСУ и предлагане на конкретен отговор на потребностите според спецификите – пример: деца от маргинализирани общности, младежи, хора с психични разстройства, хора с деменция“, „Осигуряване на достъп на всички целеви групи до социални услуги“, „Комплектно предоставяне на социални услуги при различните целеви групи“ и „Резидентни услуги – какво се случва и как се организира подкрепата“;
  • 27 октомври – „Финансови стандарти за услугите“, „Национална карта на социалните услуги, и покриване на услуги, които не са идентифицирани като нужди от общините“ и „Такси за ползване на социалните услуги“;
  • 10 ноември – „Отчитане на социалните услуги“, „Мониторинг на качеството за грижа“ и „Интегрирани форми на подкрепа“;
  • 24 ноември – „Форми за гражданско участие при консултиране на политиката за подкрепа на уязвимите групи“.

Конкретни казуси и въпроси по обявената тема се изпращат най-малко една седмица преди датата на предстоящата среща на следните имейли: Angel.Valkov@mlsp.government.bg, Daniela.Popova@mlsp.government.bg и pozicia@namrb.org .

Повече информация ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории