02.11.2022г.

Приети са временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 3.11.2022 г. до 9.11.2022 г., със заповед от Министъра на Здравеопазването, д-р Асен Меджидиев.

На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор.

Източник: Министерство на здравеопазването

Заповед

Доклад ГДЗИ