Проведена кръгла маса „Превенция на насилието и злоупотребата с деца с комуникативни нарушения“

На 24 октомври, Държавна агенция за закрила на детето организира провеждането на кръгла маса на тема „Превенция на насилието и злоупотребата с деца с комуникативни нарушения“. По време на заседанието, главният секретар на ДАЗД и ръководител на междуведомствената работната група по Националната програма „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ (2023 – 2026) – г-жа Камелия Николова представи доклад за актуалната ситуация в страната по отношение на децата с увреждания и деца с комплексни комуникативни потребности, като отбеляза, че децата с увреждания и по-специално със затруднена комуникация са в по-висок риск от уязвимост към насилие, включително неглижиране.

За спазване правата на децата с комуникативни нарушения е необходима адекватна система за оценка на нуждите им, която да включва избор и адаптация на система за допълваща и алтернативна комуникация, така че да отговаря на когнитивните и комуникативни способности на детето и да способства за тяхното развитие, подчерта д-р Теодора Иванова и допълни, че е изключително важно за децата с комуникативни нарушения, включително и за техните близки, да им бъде гарантирана възможността за изразяване и за контакт със заобикалящата ги среда.

Какви са предизвикателствата и перспективите при прилагане на системи за допълваща и алтернативна комуникация и работата с деца с говорни нарушения споделиха водещи международни специалисти в тази област. В дискусията се включиха Хуан Борнман, професор в Центъра за допълваща и алтернативна комуникация на Университета в Претория, Южна Африка, Йехудит Лейба, експерт по правните въпроси, свързани с ДАК и полицейските разследвания в Израел, Нета Бен Зеев, логопед с 35 години опит в сферата на допълваща и алтернативна комуникация и супервайзър при воденето на разследвания и събиране на показания чрез ДАК в Израел.

Повече информация може да откриете ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории