Посолството на САЩ приема документи за кандидастване за финансиране по Програмата за малки грантове за финансова година 2022.

Крайната дата за кандидатстване е 1 септември 2022 г.

Подробна информация можете да откриете на страницата на програмата: https://bg.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/