Основните цели на програмата по Национален фонд „Култура“, са подкрепа на:

– проекти, предвиждащи реализиране на значимо събитие с национално и/или международно значение;
– честване на значима българска личност, допринесла за развитието на българската култура;
– издаване на книжно/дигитално тяло с фокус архив на българската културна памет;
– представяне на България на международно събитие.

Разглеждат се кандидатури, отговарящи на поне една от посочените цели, като дейностите, допустими за финансиране, са всички видове проектни събития и дейности, които са с голямо национално и/или международно значение в областта на културата и отговарят на поне една от посочените цели на програмата.

Общият бюджет на програмата е 200 000 лева, а най-голямата сума, за която можете да кандидатствате, е 30 000 лева.
Кандидати могат да бъдат всички български културни организации (юридически лица), включително и организации с нестопанска цел.

Повече за условия на програмата може да прочетете ТУК.

Краен срок за кандидатстване: 10 декември 2022 г.

Източник: Национален Фонд „Култура“