Социалната инфраструктура в Община Пловдив включва 2 центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания:

  • Преходно жилище за деца между  15-18 г.
  • Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години
  • Център за обществена подкрепа за деца и семейства, с възможност за спешен прием
  • Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
  • Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Останалите три услуги ще са в едноетажната сграда, паметник на културата, на първото сиропиталище в България, което е построено през 1878 г., веднага след Руско-турската освободителна война.  Разрушено е от Чирпанското земетресение, но по-късно е възстановено и разширено.

Безвъзмездната финансова помощ е 2 391 600 лв. с ДДС, от които  2 032 860 лв. с ДДС представляват принос на ЕФРР в размер на 85% от общата му стойност, а 358 740 лв. с ДДС са съфинансирани от държавния бюджет.

Спечелен е проект на стойност 1,5 милиона лева безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР за издръжката и заплатите на персонала.

Източник: Община Пловдив