На 18 Октомври се проведе среща онлайн чрез платформата Zoom с цел дискусия между политици, експерти и практици от България по темите за:

  • ключовите стратегически приоритети на Транснационалната стратегия за интелигентни грижи;
  • възможностите за работа в мрежа и други инициативи за подкрепа на интелигентни грижи
  • най-добрите практики за политическа подкрепа за интелигентни грижи;
  • новостите за Innovative Learning Networking Environment и Smart Care Labs;

Конференцията беше на английски език, а участието е безплатно при предварително направена регистрация тук.

Повече за проект D-CARE тук.