Може да се включите в проучване на Фондация ‚Право и Интернет‘, което изследва състоянието на младежката общност в България. Изследването е част от изпълнението на проект ‘Sardegnagol’ за насърчаване на младежките политики чрез информация и социални изследвания.

Ако сте на възраст между 18-30 години, можете да попълните анкетата.
Попълването отнема 5-6 мин.

Проектът се осъществява с подкрепата на програмата Еразъм+ (Основно действие 2: Стратегически партньорства в сферата на младежта) на Европейската комисия.