Днес, на 11 Октомври в град София беше представена “Интернет платформа за заетост на младежи, напускащи институциите за алтернативна грижа в СО”.

Фондация Фабрика за анализи и решения (ФАР) създаде „Програма Генерация“, която цели да помогне в намирането на работа и постигането на финансова самостоятелност на младежите, след напускането им на системата на грижа.

Платформата осигурява достъп до информация за осъществяваните от СО програми и услуги за заетост и кариерно ориентиране, интерактивно запознаване с работодателите, техните предприятия и обяви за свободни работни места.

Независимата фондация работи с фокус върху групата на младежи в риск  с цел осигуряване на условия за равен старт в живота и превенция на социалното изключване.

В каузата на проекта участват както професионалисти в сферата, така и млад екип от уеб дизайнери, снимачен екип и специалист комуникации.

Повече за програмата ТУК.

Проектът е финансиран от Столична община по програма „Социални иновации“.

Източник: Столична Община