Световната здравна организация за здравето на хората с уврежданияПритеснени сме да научим, че политическата резолюция в подкрепа на Европейската рамка за действие на СЗО за постигане на най-високия достижим стандарт на здравеопазване за хората с увреждания 2022–2030 г. е изложена на риск да не бъде приета поради измененията, предложени от ЕС.

Това означава, че рамката ще има по-малко политическа сила. Ние вярваме, че въпросите за междусекторните форми на дискриминация са добре обхванати в оригиналната Резолюция. Затова призоваваме ЕС да оттегли своите изменения.

Напомняме, че Регионалният комитет за Европа на Световната здравна организация е готов да приеме тази рамка утре – 13 септември. Съдържанието на рамката е разработено след консултации с организации на хора с увреждания.

Целите са:

  • Универсално здравно покритие;
  • Насърчаване на здравето и благосъстоянието на хората с увреждания;
  • Защитата на хората с увреждания по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве;
  • Създаване на база от доказателства относно уврежданията и здравето.

Източник: EDF