Фотоконкурс за младите хора в Дунавския регион (от 18 до 28): Представете си бъдещето си в Дунавския регион.

Цели на конкурса:
● да повиши осведомеността на младите хора относно природните и създадените от човека възможности в Дунавския регион чрез изображения на района, в който живеят,
● да се акцентира на значението, което Стратегията на ЕС за Дунавския регион придава на младите поколения.

Краен срок 31 август, 2022г.

Повече подробност може да намерите ТУК

Източник: EU Strategy for the Danube Region