Социален ден на уменията и способностите на хората с интелектуални затруднения

На 17 ноември, дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ към община Велико Търново  организира „Социален ден на уменията и способностите на хората с интелектуални затруднения“.

Този ден беше отбелязан с представление „Животът е социален цирк“ в което участваха потребители на четири социални услуги от територията на общината.  Също така, се състоя и Ден на отворените врати в социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“. Представена беше новоизградената материална база на Центъра, както и кратка програма, представяща уменията на потребителите.

Източник: Община Велико Търново

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории