„Социалната педагогика в XXI век“

На 9-10 ноември, в Софийския университет се провежда университетски симпозиум на тема „Социалната педагогика в XXI век, чиято цел е да събере университетски преподаватели, докторанти, практикуващи специалисти, представители на неправителствени организации и други заинтересовани страни, които в рамките на два дни да дискутират върху теоретичните измерения, академичните перспективи и практическите проекции на социалната педагогика и социалното дело в България и по света в светлината на глобалните и локалните предизвикателства. Във форума се включиха и представитили на Министерството на труда и социалната политика.

Една от темите на събитието беше свързана със социалните грижи за деца, като акцент беше поставен върху изграждането на партньорски отношения между персонала, ангажиран с грижата и образованието на деца в ранна възраст, и техните родители е от ключово значение за успешното развитие на децата.

По време на дискусията, се посочи необходимостта в България да бъде създаден орган или структура на национално ниво, който да предоставя експертно-консултативна и методическа подкрепа на работещите в публичните услуги и заведения за деца до 3-годишна възраст, като към момента усилията на Министерството на труда и социалната политика са насочени към развитието на интегрирани услуги и политики за подкрепа на семействата и намаляване на децата, които живеят в бедност и социална изолация.

Повече информация може да откриете ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории