Социалната програма на община Варна подпомага 58 социални услуги

В Община Варна за заложени над 29 млн. лева в социалната програма, като тази сума обезпечава изпълнението на 58 социални услуги плюс домашен социален патронаж и обществена трапезария.

На заседание на  Общинския съвет на общината е дадено съгласие за разкриването на социална услуга „Приют“ от 01 октомври 2023г. Тя се предоставя за срок не повече от 6 месеца в рамките на календарната година за определена част от денонощието от 17.00 часа на текущия ден до 10.00 часа на следващия ден на бездомни лица и семейства, при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, хигиена и социално консултиране. За да бъдат продължени дейностите и да се осигури устойчивост, Общината е получила разрешение от Агенция социално подпомагане за разкриване на услугата от 1 октомври с капацитет 50 места и финансиране от държавата.

Източник: Община Варна

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории