Ръководители на социални услуги в община Плевен проведоха първа работна среща със заместник-кмета с ресор „Проекти и хуманитарни дейности“ Елина Димитрова. По време на срещата бяха коментирани основни проблеми в дейностите и обсъдени възможностите за тяхното разрешаване.

В разговора всеки един от присъстващите ръководители на социални институции представи накратко дейността на структурата, както и текущите проблеми. Повечето от предизвикателствата в социалните услуги са свързани с материалните бази, в т.ч липса на дворно пространство, текучеството на персонала или липсата на квалифицирани кадри. Като причина за това ръководители на центрове посочиха ниското заплащане на труда в сектора, което води и до липсата на подготвени кадри. Отбелязано беше, че липсват и достатъчно социални служители, обслужващи механизма за личните асистенти в общината.

По време на срещата бе обсъдена и темата за възможностите социалните центрове да участват с проектни предложения за подобряване на сградния фонд по различни програми. Информация в тази връзка ще бъде подготвяна периодично от Община Плевен и свеждана до знанието на ръководителите на социални услуги, заяви заместник-кметът Елина Димитрова.

Повече информация може да откриете ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории