На 1 февруари в Пловдив, се проведе среща с представители държавните институции, областните и общински администрации от Южен централен район за планиране. Срещата е инициирана от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) и в нея участие взеха изпълнителният директор Виктория Тахова и заместник-министърът на труда и социалната политика Елка Налбантова.

В Южен централен район на голяма част от социалните услуги, които се предоставят на територията на страната са държавно делегирани дейности и се финансират със средства от държавния бюджет, а ролята на частните доставчици в предоставянето им е сравнително малка, стана ясно от представения анализ на АКСУ. На събитието бяха коментирани трите нива на сътрудничество, контрол и мониторинг на социалните услуги, регламентирани в Закона за социалните услуги – национално, областно и общинско, ангажиментите на всяко от тях и координацията между тях.

Обсъдени бяха добри практики на ефективно взаимодействие между всички компетентни институции и организации на местно ниво, както и рисковите области, установени при проверките на АКСУ като затруднена комуникация между част от местните структури на държавните органи и общините, сътрудничеството между общините и съответната областна администрация, които рефлектират върху качеството на социалните услуги.

Коментирани бяха ролите и отговорностите на различните нива – държавно, областно и общинско, както и проблемите, които се отразяват негативно на качеството на социалните услуги. Участниците във форума споделиха проблемите, които срещат в дейността си и обсъдиха начините за тяхното преодоляване.

Източник: Община Пловдив

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории