Срокът за заявяване на нови социални услуги е изтекъл

В Агенцията за социално подпомагане (АСП) продължават да постъпват заявления от общини за издаване на заповеди за предварително одобрение за създаване на нови социални услуги, финансирани от държавния бюджет или за увеличаване броя на потребителите в съществуващите такива.

От министъра на труда и социалната политика вече са изпратени предложенията за натуралните показатели за социални услуги, делегирани от държавата дейности, финансирани от държавния бюджет, чрез бюджетите на общините за периода 2024-2026 г.

Предварително одобрение за създаване на нова социална услуга или промяна на броя на потребителите след 13.10.2023 г. (съгласно чл. 37, ал. 3 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България) няма да бъде извършвано и те няма да бъде отразени в Закона за държавния бюджет за 2024 г. Това би могло да доведе до недостиг на финансови средства за социалната услуга през следващия бюджетен период.

При необходимост от промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга, общините да подават заявления на основание чл. 86, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги (ППЗСУ).

АСП обръща внимание, че след 06.10.2023 г. до приемане на Държавния бюджет за 2024 г. при депозирани заявления на основание чл. 78, ал. 1 (за получаване на предварително одобрение за създаване на социална услуга) или чл. 85, ал. 1 (за предварително одобрение на промяна на броя на потребителите на социална услуга) от ППЗСУ, от страна на АСП може да бъде издадена единствено заповед за отказ за предварително одобрение.

Повече информация може да намерите ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории