Съвета за подпомагане на процеса на извеждането на децата от последните социални домове започва работа

На 13 септември, се проведе първото заседание на Съвета за подпомагане на процеса по извеждане на децата, настанени в последните четири дома за медико-социални грижи за деца. В тзои съвет работят най-добрите специалисти, работили по процеса на деинституализацията на грижата за децата в България, стартирал през 2010 г. Целта е да се намери най-доброто решение за всички деца при спазването на основния принцип, че семейството е най-добрата среда за тяхното отглеждане и развитие. Той е експертно консултативно звено към министъра на труда и социалната политика и обединява експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги и професионални граждански организации с опит в деинституционализацията на деца.

Дейността на Съвета ще подкрепи затварянето на последните домове за медико-социални грижи във Варна, Кърджали, Плевен и Стара Загора и преместването на настанените там над 200 деца към новите им места за живеене. Един от основните принципи в работата на Съвета ще бъде интегрираният поход към децата и координацията с всички заинтересовани страни – институции, родните семейства на децата, приемни семейства, приемащи деца с комплексни нужди, образователни заведения, здравни и подкрепящи услуги.

Сред основните функции на Съвета ще бъде също предлагането на форми на подкрепа за децата и семействата, в т.ч. специализирана приемна грижа за деца с комплексни нужди, заместваща грижа за деца с увреждания, подкрепен независим живот на младежите, които вече са напуснали институциите, но все още живеят в центрове за настаняване от различен тип и други.

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории