Сформиране работни групи за подобряване на достъпа до медицински изделия и на медицинската експертиза

Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването (МЗ) започнават съвместна работа за подобряване на достъпа на пациентите до медицински изделия и помощни средства и за повишаване на ефективността на медицинската експертиза. За целта ще бъдат създадени две работни групи, като те ще се съпредседателстват от МЗ и МТСП. В тях ще участват членове на всички заинтересовани държавни институции, както и представители на организациите на и за хората с увреждания.

Резултатът от работата на тези работни групи ще е извеждане на предложения за необходимите нормативни промени, които да гарантират по-добър достъп на пациентите, особено с редки заболявания, до медицински изделия и помощни средства. Той уточни, че по проблема вече има сформирана комисия към НЗОК, която също би могла да се включи в работната група.

Очаква се в проекта на бюджета на НЗОК за 2024 г. да бъдат предвидени два пъти повече средства за помощни средства, приспособления и медицински изделия за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Източник: МТСП

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории