На 14 декември, се състоя среща между Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), на която беше прието предприемането на общи действия за подобряване на достъпа и качеството на социалните услуги и по-ефективното насочване на инвестициите в социалната система. В срещата участваха Министър Шалапатова, заместник-министър Елка Налбантова и представители на НСОРБ.

Бяха представени приоритетите на МТСП в социалната сфера, като акцент се постави върху инвестициите в развитието човешките ресурси в нея чрез осигуряване на адекватни възнаграждения, добри условия на труд и повишаване на компетенциите на социалните работници. Министър Шалапатова запозна представителите на НСОРБ и с основните акценти от Плана за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), свързани с повишаването на качеството на социалния им живот и създаването на условия за трудовата им реализация.

Представителите на местната власт изразиха готовност да се включат в подготовката на методология за измерване на ефекта от инвестициите, която МТСП ще разработи с помощта на академичната общност.

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за повишаване ефективността на оценката на индивидуалните потребности на хората с увреждания и приоритетното им насочване към социални услуги. Акцент беше поставен и върху необходимостта от по-ефективно предоставяне на услуги в домашна среда и лична помощ.

МТСП и НСОРБ се договориха да провеждат регулярни срещи за за координация и планиране на общи действия за повишаване н ефективността на социалната политика на национално и местно ниво.

Повече информация може да намерите ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории