С нов автомобил ще разнасят храната от Домашен социален патронаж

НОВ АВТОМОБИЛ ЗА БЛИЗО 40 000 ЛВ. ОБНОВИ АВТОПАРКА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Колата ще се използва за разнасяне на храната, която се приготвя в двете бази на социалното звено в Дебелец и Ново село.
Всеки ден от него получават порции над 600 души в 20 населени места в общината. Придобивката ще оптимизира работния процес за персонала, пряко ангажиран с разноса, а това ще подобри услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж.
Автомобилът е закупен от Община Велико Търново, като 79% от средствата са безвъзмездна финансова помощ от фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика чрез целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“. Останалата част от инвестицията е собствен финансов принос.

Източник: община Велико Търново

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории