От 241 през 2010 г. до 725 в края на октомври 2023 г. се е увеличил броят на социалните услуги в общността за подкрепа на децата и семействата. За този период, паралелно със ъс закриването на стария тип институции е  инвестирано в изграждането на мрежа от нови социални услуги в общността. В тях сега се оказва подкрепа на повече от 16 300 деца и семейства. Това са данни представени от Министерството на труда и социалната политика по време на среща с делегация от Египет.

На нея е представен опитът на България в реформата за деинституционализация на грижите за деца в България. В дискусията участваха и представители на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. По време на разговора експертите представиха политиката за подкрепа на деца и семейства в България, в основата на която е разбирането, че семейството е най-добрата среда за отглеждането и развитието на всяко дете. Данните показват, че към момента от съществуващите през 2010 г. 137 специализирани институции за деца са останали само 4 дома за медико-социални грижи за деца във Варна, Кърджали, Плевен и Стара Загора, като предстои да бъдат закрити.

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории