Уебинар относно стандартите за достъпност на изградената среда

14.10.2022

Проведе  се уебинар с цел разбиране на основите на европейските стандарти за достъпност и използваемост на изградената среда. По време на уебинара участниците можеха да научат как да използват тези стандарти, за да се застъпят за достъпност на изградената среда, както и как да се включат в предстоящото развитие на стандартизацията в тази област.

След топлото представяне на Алехандро Моледо, заместник-директор и ръководител на политиката на EDF, Киара Джованини, старши мениджър на политиката и иновациите на ANEC, заместник-генерален секретар, постави въпроса за стандартите за достъпност на изградената среда.

Поглеждайки назад преди 15 години, г-жа Джованини обясни произхода на Мандат 420 на Европейската комисия с цел да има европейски стандарт за достъпността на застроената среда, хармонизиращ националните стандарти със сходни или противоречиви изисквания. Освен това г-жа Джованини напомни, че един европейски стандарт може да бъде полезен и в трансгранични ситуации.

След уводните бележки, обясни европейския стандарт 17210, приет миналата година като основен резултат от Мандат 420. Тя ясно разграничи функционалнити и технически изисквания: докато функционалните изисквания посочват резултата, към който се стремят (например стълбите трябва да включват парапети), техническите изисквания включват специфични измервания (например парапетът трябва да бъде разположен на минимално свободно пространство от 40 мм от съседна стена или друго препятствие). Докато EN 17210 включва функционални изисквания, техническият доклад 17621 съдържа препоръчителни спецификации, изпълняващи изискванията на стандарта.

Г-жа Кленович беше ръководител на екипа на проекта за разработването на EN 17210. Тя обясни основната му структура и заяви, че „това е уникален стандарт, който поддържа прилагането на достъпност и използваемост на изградената среда“. Според нея, EN 17210 се основава на концепцията за проектиране за всичко, което има нов всеобхватен подход и се занимава с пълния набор от застроена среда. По време на презентацията си тя даде всякакви примери, които илюстрират всички области на застроената среда, които този стандарт покрива.

Изабела Щефан, архитект и ергономист, член на техническия комитет, отговарящ за EN 81-70 и EN 17210, фокусира своята презентация върху изискванията за достъпност на асансьорите, включени в EN 81-70. Този стандарт подкрепя прилагането на Директива 2014/33/ЕС за хармонизиране на законите на държавите-членки по отношение на асансьори и предпазни компоненти за асансьори, която изисква асансьорите да бъдат достъпни за хора с увреждания.

Тя подчерта, че ANEC, (Европейският потребителски глас в стандартизацията), е отправил призив към европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC да гарантират, че изискването за визуален контраст на контролите на асансьора ще бъде в съответствие с международните стандарти и спазването на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Тя подчерта необходимостта настоящите стандарти да включват изисквания, основани на подхода „Дизайн за всички“, за да „покрият възможно най-много нужди на хората с увреждания“.

Г-жа Джованини представи искането за стандартизация, произтичащо от Европейския акт за достъпност, което включва преразглеждането на EN 17210. Г-н Моледо завърши уебинара с някои съвети как организациите и активистите на хората с увреждания могат да използват тези стандарти.

  • Да знаем за тяхното съществуване и да ги популяризираме, така че частни и публични субекти да се позовават на тях, когато купуват нови сгради.
  • Да се използват, за връзка с правителствата, за актуализация на националните строителни кодекси или националния закон, регулиращ достъпа до застроената среда.

Г-н Моледо завърши уебинара като каза, че „е важно да се включим в стандартизацията в сътрудничество с ANEC, за да гарантираме, че гласовете на хората с увреждания и потребителите се чуват, когато се обсъждат тези технически стандарти“.

Източник: EDF

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории