На 28 ноември в Брюксел, се проведе заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика в Брюксел, което завърши и обобщи работата по приоритетите на Испанското председателство и подготви началото на Белгийското председателство. По време на форума ресорните министри на държавите – членки на ЕС, одобриха позиция на Съвета по важната Директива за създаване на Карта на ЕС за хората с увреждания и Карта на ЕС за паркиране за лица с увреждания.

В рамките на заседанието министрите проведоха дебати относно социалните инвестиции, плана за действие на ЕС срещу расизма за периода 2020 – 2025 г. и екологосъобразното колективно договаряне като част от Европейския семестър за 2024 г.

В резултат са направени четири заключения на Съвета относно демокрацията на работното място, прехода на системите за полагане на грижи, Специалния доклад № 20/2023 на Европейската сметна палата за подкрепата за хората с увреждания и за цифровизацията в координацията на социалната сигурност.

Еврокомисарят по работните места и социалните права Никола Шмит е представил пакета за стартиране на цикъла на Европейския семестър за 2024 г., обхващащ и проекта на Съвместния доклад по заетостта, който очертава областите, в които държавите членки, включително и България, трябва да положат усилия за постигане на напредък.

Министрите оцениха изключително високо обсъждането на подхода за социални инвестиции в социалния дневен ред на ЕС. Те се обединиха около мнението, че добре планираните социални инвестиции могат да повишат икономическия растеж, като по този начин подкрепят фискалната устойчивост, но също така играят решаваща роля за насърчаване на възходяща социална конвергенция. Те постигнаха съгласие, че е необходимо на социалния бюджет да се гледа на инвестиции в хората, не като разходи.

Повече инфромация може да намерите ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории