Училища, детски градини, места за социални услуги, сгради на администрациите в 74 общини се отопляват изцяло на природен газ и много трудно могат да преминат на ток. Това каза в интервю за БТА изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Силвия Георгиева в коментар на актуалната ситуация и подготовката за зимния сезон.

Само преди дни, на 16 август, ръководството на НСОРБ се срещна със служебния министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов по негова инициатива, като в разговора са обсъдени редица теми, които засягат местната власт и са от компетентността на министъра.

„Първият и най-важен въпрос, който коментирахме, е настоящото състояние на доставките на газ, възможните решения, които държавата предприема, за да осигури доставките за зимния сезон, как общините ще имат регулярен достъп до газ и как ще бъдат компенсирани за по-високата му цена. В момента, съгласно актуализацията на бюджета, държавата компенсира разходите над 250 лева за мегаватчас за всички небитови клиенти, каквито са и общините. Това не е валидно за разходите за газ, който в момента струва по-скъпо – вече  над 300 лева на мегаватчас и за нас това е много притеснително“, коментира тя.

Силвия Георгиева съобщи, че НСОРБ е получило покана от вицепремиера Христо Алексиев да номинира свои представители, които да участват в Кризисния щаб в област  природен газ. „Така ще бъдем част от процесите по, надяваме се, плавно разрешаване на тази ситуация с осигуряване на доставките на газ от една страна и механизми за тяхното компенсиране“, коментира председателят на Сдружението.

Георгиева посочи, че съгласно Закона за енергетиката общините са небитов клиент. Такива са също всяка детска градина, общежитие, социална услуга, които са приравнени на търговски предприятия. „Това изключително много затруднява покриването на разходите за енергоносители и през зимата бяхме предложили на държавата да обмисли законови промени, с които да се дефинират ясно понятията битов и небитов клиент. Европейските документи позволяват такова по-прецизно дефиниране и се надяваме в новото Народно събрание подобна инициатива да бъде предприета, разбира се, пак ще я представим на вниманието на новите депутати“, посочи тя.

В летния сезон местната власт се справя с покриването на разходите за енергоносителите, притесненията са свързани с предстоящите зимни месеци – дали общините ще могат да ги поемат в рамките на своите бюджети.

На срещата от НСОРБ са представили пред министъра и един от най-амбициозните си проекти за създаване на инвестиционно портфолио на 10 пилотни общини. Силвия Георгиева обясни, че обстойно е бил анализиран икономическият им потенциал и за тях са разработени солидни бизнес планове.

„Чрез този проект, който е финансиран от Норвежкия финансов механизъм, се опитваме да покажем, че могат да бъдат финансирани местни дадености и силните страни на една община. Обичайно анализираме слабите страни и недостатъците, като се отпускат средства за определен тип инвестиции и общините се състезават по предварително зададени от София критерии. Ние се опитахме да направим точно обратното – модел, по който работят норвежките общини. Избрахме 10 общини, на които разработихме стратегии за стопанско развитие и бизнес планове за конкретни бизнес модели на територията на съответната община“.

Общините са Левски, Иваново, Вълчидол, Лясковец, Елена, Белица, Банско, Димитровград, Момчилград и Брезово. „Във всяка заедно с местната власт, местен бизнес и производители идентифицирахме всички ресурси, които са налични на територията на общината, но все още не са достатъчно използвани. Оценен беше техният стопански потенциал, беше направен бизнес план за всеки ресурс, беше съставена кратка бизнес стратегия. Бизнес планът е разработен дори до ниво за кредитно финансиране и може да бъде внесен в банка, ако е необходимо. Беше направена оценка на финансово-икономическата възвращаемост на този бизнес план и на неговата устойчивост, и в момента тези 10 общини започват да реализират с допълнително финансиране разработените от нас бизнес планове“, каза Силвия Георгиева. Тя посочи и конкретни примери.

Община Брезово иска да развива био и екоземеделие, да сертифицира продуктите на местните земеделски производители като биопродукти. Партньори са й както местните земеделци, така и Аграрният университет в Пловдив. Общината ще създаде Център за сертификация, защото това се оказва трудна и бюрократична задача за производителите и те имат нужда от помощ. Местната власт вече работи в посока създаване на чисти земеделски площи, за които ще осигури напояване. Земеделците могат да ги ползват за произвеждане на биопродукция, а общината ще съдейства за продажбата й. Вече се строи и завод за преработка на продукцията.

В град Меричлери в Община Димитровград има минерални извори, чието качество и състав на водата са идентични с тези на минералната вода в Карлови Вари, Чехия. Чрез проекта си и бизнес плана, който сме разработили, общината ще възстанови минералните басейни с намерение и за последваща инвестиция, за да се върне славата на този град като курортно място с изключително лековита вода, обясни Силвия Георгиева.

Община Момчилград ще направи фермерски пазар за местните животновъди, които имат изключително екологично чиста продукция. Освен това ще създаде собствен туристически продукт, свързан с Тракийското светилище край село Татул и ще го брандира.

Община Иваново ще облагороди района около Ивановските скални църкви и най-вече ще осигури възможност на прочутите ивановски производители на мед да реализират продукцията си около църквите, където има най-голям туристически поток, допълни Силвия Георгиева.

В Левски, Елена, Лясковец също ще заложат на подкрепа за техните производители на специфични местни продукти, включително чрез осигуряване на възможност за продажба на пазари на близко разстояние в съседни общини.

Проектът е сложен като замисъл и като реализация, но има сериозни шансове да осигури за местните производители един по-траен пазар, да ги улесни да реализират продукцията си като биопроизводство и да излязат на по-широки пазари, каза изпълнителният директор на НСОРБ.

Георгиева съобщи, че по покана на министър Никола Стоянов представители на Националното сдружение на общините ще участват в годишната среща на търговските ни аташета. Целта е още по-тясна комуникация между тях и местната власт като основа за привличане на повече инвестиции по места.

Източник: БТА