От месец март 2023 г. в Община Смолян функционира специализиран фронт офис, в който гражданите получават информация и безплатни консултации за съществуващите социални услуги в общината. Към момента са консултирани и информирани над 200 лица. Фронт – офисът се намира на третия етаж, офис 343 в Oбщинска администрация – Смолян на бул. България №12.

Екип от трима експерти информира интересуващите се относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условия и срокове за тяхното ползване и заплащане; съдейства и консултира за избор на подходящи за лицата социални услуги; насочва за ползване на социални услуги и информира за достъпа до услуги. Служителите подпомагат гражданите при попълване и подаване на документи, правят предварителна оценка на потребностите от социални услуги, анализират и обобщават информацията. Те са връзка между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ.

Източник: община Сливен

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории