Чешкото председателство на Съвета: Влиянието върху правата за инвалидност

Чешката Република пое Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз от 1 юли 2022 г. Ротационния характер на председателството означава, че страната ще координира приоритетите на председателството до края на декември 2022 г.

Основните приоритети представени за тези шест месеца са следните:

  • Управление на бежанската криза и следвоенно възстановяване на Украйна
  • Енергийна сигурност
  • Укрепване на европейския отбранителен капацитет и сигурността в киберпространството
  • Стратегическа устойчивост на европейската икономика
  • Устойчивостта на демократичните институции

„Инвалидността“ в приоритетите на Чешкото председателство

В рамките на тези приоритети можем да видим някои от действията, които ще засегнат хората с увреждания:

  • Интеграцията на хора, бягащи от войната на Русия срещу Украйна, и нейното въздействие върху пазарите на труда и социалната защита.
  • Предотвратяването и премахването на енергийната бедност.

Има и други приоритети свързани със заетостта и социалната политика, които ще повлияят на работа:

  • Прилагането на Европейската гаранция за детето
  • Качествени условия на труд и защита на работещите

Конкретни действия и събития

Чешкото председателство отличава две конкретни цели относно проблема с инвалидността: да подобри „интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда и в обществото“ и да се фокусира върху „дългосрочните грижи и социалните услуги“.

Председателството планира да лансира „Извода на Съвета относно интегрирането на хората с увреждания на пазара на труда и в обществото“ и да приеме „Препоръката на Съвета относно дългосрочните грижи“.

Има малко информация относно съдържанието, но датите на публикуване са следните:

Заключението относно интеграцията на пазара на труда ще бъде представено на конференцията „Подкрепа за включването на хората с увреждания на пазара на труда“, която ще се проведе в Прага на 20 и 21 септември.

Препоръките относно дългосрочните грижи ще бъдат публикувани два месеца след стартирането на Европейската стратегия за грижи (предвидено на 7 септември 2022 г.).

Конференцията „Подкрепа за включването на хората с увреждания на пазара на труда“ ще послужи като платформа за стартиране на „Пакет за заетост за хора с увреждания“.

Този пакет съдържа шест области в които има намеса. Те варират от разумно приспособяване до дискриминация и стигма, безопасност на работното място и включващи увреждания мерки за обществените служби по заетостта.

Последната област има стремежа да продължи работа по предложението за хоризонтална директива за борба с дискриминацията от 2008 г., което все още е блокирано от Съвета, и по нова директива, укрепваща ролята и независимостта на органите по въпросите на равенството.

Източник: EDF