Над 1 200 свободни работни места на трудовите борси през май

Над 1 200 свободни работни места предложиха работодателите от реалния сектор на организираните от Агенцията по заетостта (АЗ) през месец май 20 трудови борси. Почти 300 работодатели се включиха с оферти от различни сфери на дейност, свързани както със сезонната заетост, така и с нуждата от квалифициран труд. Интерес към трудовите борси проявиха близо 2 850 лица, търсещи работа.

В рамките на месец май – от 12.05. до 27.05.2014 г. АЗ организира 11 общи трудови борси. Срещите се проведоха в градовете Силистра, Дупница, Горна Оряховица, с. Калояново, Карлово, Девин, Ловеч, Копривщица, Берковица, Монтана, Козлодуй, Кърджали и Исперих. 755 свободни работни места обявиха 174 работодатели от различни браншове – преработвателна промишленост, селско стопанство, ресторантьорство, хотелиерство, търговия, производство на облекло. Търсят се шивачи, готвачи, сервитьори, мебелисти, шофьори, техници-механици на високоповдигащи машини, оператори на хидрогенератор, строителни инженери, ел. инженери, машинни инженери, журналисти, и др. Повече от 1 700 търсещи работа взеха участие в общите трудови борси, за да се запознаят с конкретните оферти на работодателите.

Шест от 20-те проведени борси бяха за младежи на възраст до 29 години. В градовете Ловеч, Радомир, Търговище, Кюстендил, Разград и Враца над 650 млади хора се запознаха с предложенията на 87 работодатели. Бяха заявени 251 свободни работни места в областта на леката промишленост, строителството, ресторантьорството и хотелиерството, търговията и финансовото посредничество. Младежите се запознаха с възможностите за включване в обучения за професионална квалификация, в курсове за стартиране на собствен бизнес и с възможностите да използват EURES портала за работа на европейския трудов пазар.

Две от борсите, състояли се в гр. Сливен и гр. Плевен, бяха специално ориентирани към неравностойните групи на трудовия пазар. Участие взеха общо 30 работодатели, които заявиха 178 работни места. Обявените работни места на първичния пазар са за сезонни работници в консервното производство, общи работници, шивачки, сезонна работа в ресторантьорството, сезонна работа във военни почивни станции в морските курорти, гладачи, стъкломиячи, монтьори на двигатели, миячи на транспортни средства, стоковеди и сервитьори.

19 трудови борси планира да проведе АЗ през месец юни. Седем от тях са насочени изцяло към младежите на възраст до 29 г., други две – към продължително безработните и лицата в предпенсионна възраст, а една е насочена към представители на ромската общност. Пълният график на предстоящите трудови борси е публикуван на електронен адрес:

http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-uni-997/ 

Общо 128 трудови борси ще проведе АЗ през настоящата година. 100 от тях са в изпълнение на проект „Да успеем заедно” по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. От всички борси 80 са общи, а 48 – специализирани – за младежи, за продължително безработни и лица в предпенсионна възраст, както и за представители на ромската общност.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории