Единадесет трудови борси, организирани от Агенцията по заетостта (АЗ) през юни, представиха предложенията на 180 работодатели за повече от 800 свободни работни места. Над 1 400 лица, търсещи работа, проявиха интерес към обявените позиции и посетиха срещите на АЗ.

Девет общи трудови борси се проведоха в градовете Етрополе, Стамболийски, Димитровград, Нови пазар, Белоградчик, Гоце Делчев, Бяла Слатина, Стара Загора и Панагюрище. С разнообразен профил са работните места, обявени на първичния пазар на труда през юни в сферата на техниката и технологиите – машинен инженер, ел. инженер, инженер-конструктор, инженер-механик, оптик, ел. техник, машинен оператор производство каучукови изделия, оператор на линия за профилиране на метал, заварчик, оксиженист, монтажник слаботокови предпазители, оператор на машини с програмно управление, техник-механик климатична и вентилационна техника, шлосер, електромонтьор и други.

В сферата на производството, преработвателната промишленост, строителството и услугите работодателите предлагат свободни работни места за общ работник, работник склад, продавач-консултант, сортировач, барман, работник кухня, метач, работник поддръжка, шивач, крояч, мебелист и други. Работодателите търсят мотивирани хора за работа и в много други браншове – търговия, охранителна дейност, социални дейности, пенсионно-осигурителна дейност и други.

Две специализирани трудови борси за младежи през юни в Монтана и Плевен представиха предложенията, идващи от първичния пазар на труда, към младите хора. Над 40 работодатели обявиха свободни работни места за младежи с разнообразна квалификация или степен на образование. Предложенията са за мениджър акаунт, търговски представител, касиер-фактурист, консултант и поддръжка на информационни технологии, административен специалист с контролни функции и други. Младежи се търсят и за работна позиция хлебар, готвач, шивачи, строител, дърводелец, шофьор лекотоварен автомобил, общ работник, пласьор, продавач-консултант, мебелист, склададжия, монтьор телекомуникационно оборудване, барман, сервитьор, камериерка, работник в кухня, електротехник и други.

На трудовите борси, проведени през юни, се презентира възможността за кандидатстване по проект „Нова възможност за младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., стартирал през месец май 2015 г.

През месец юли Агенцията по заетостта ще проведе една специализирана трудова борса за младежи в гр. Ямбол, във връзка с Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории