Приемът на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане“ за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г. започна от 1 юли 2015 г., като крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2015 г. Молбите се подават по постоянен адрес, в тях задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2015 г. до 31 март 2016 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша – за месеците ноември и декември 2015 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта, а до 31 януари 2016 г. – за месеците януари, февруари и март.

За настоящия отоплителен сезон 2015/2016 г. е изменен коригиращият коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите – от 1,245 на 1,269. Изменението е с цел да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане през предстоящия отоплителен сезон само поради осъвременения размер на пенсията им.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории