БВП расте с 1,6% през второто тримесечие

Брутният вътрешен продукт на страната през второто тримесечие на годината е нараснал с 1,6% на годишна база, сочат предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт. Растежът спрямо предходното тримесечие е 0,5%.
За периода април-юни икономиката ни е произвела продукт на стойност 19,5 млрд. лв. (близо 10 млрд. евро) по текущи цени.
БВП на глава от населението възлиза на 2 696 лв., 1 379 евро или 1 889 щатски долара (при среден валутен курс от 1,42758 долара за лев). Създадената брутна добавена стойност е 16,643 млрд. лв.
Индустрията увеличава дела си в икономиката с 0,9 процентни пункта до 33,6%. Ръстът е за сметка на услугите, чийто принос се свива до 62,5%. Аграрният сектор запазва равнището си от 4,8%.
Малко над 79% от БВП се изразходва за индивидуално потребление, а 21% за инвестиции. Потреблението се понижава с 0,4% на тримесечна база, но нараства с 2,3% на годишна. Инвестициите се покачват със съответно 0,8 и 3,9%.
Спрямо януари-март, износът на стоки и услуги е с 2% повече, а вносът с 1,2% по-малко. За една година измененията са съответно 3,9 и 3,4%.
Годишната динамика на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в промишлеността – 3,8%, държавно управление; образование, хуманно здравеопазване и социални дейности – по 1,5%, създаване и разпространение на информация, творчески продукти и далекосъобщения – 1,5%, професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – по 1,1%, операции с недвижими имоти – 0,8%, култура, спорт и развлечения – 0,6%, финансови и застрахователни дейности – 0,1%.

 

Източник: НСИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории