Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ изучават учениците от плевенската Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ .  Обучението в тази специалност, което започва преди 10 години, предоставя възможността гимназистите да придобият професионална квалификация „Социален работник“. Идеята се появява, когато учителският екип, начело с директора г-жа Малинка Маринова и Регионалното управление по образованието, решават да направят смелата крачка да повишат обществената роля на училището и обявяват прием по непопулярната тогава специалност.

„В онзи момент нямаше други училища с такива специализирани паралелки, освен една гимназия в София. Изходихме от факта, че социалните дейности са все по-необходими в днешно време и на пазара на труда ще има нужда от обучени кадри в тази сфера“, споделя директорът Малинка Маринова.

Интересът към новооткритата специалност е голям от страна на ученици и техните родители. В първата паралелка са записани 26 ученика. Техният профил е по-специфичен:

„В тази специалност много често се включват ученици, които са в затруднено социално положение, такива, отгледани само от един родител или претърпели лична загуба. Голяма част от тях са изключително съпричастни и от ранна възраст се включват в доброволчески дейности“, казва още г-жа Маринова.

Обучението по специалността „Социална работа  с деца и семейства в риск“ не протича единствено в класната стая. Учебната програма предвижда практики в социални предприятия и  Центъра за социална подкрепа, Центъра за настаняване от семеен тип и Кризисния център за жени и деца в Плевен.  Училището работи в партньорство с Медицински университет – Плевен и по този начин ученици и студенти обменят опит и учатват в инициативи в подкрепа на уязвимите обществени групи.

„За съжаление през последните четири години интересът към специалността намаля много. Нужно е активно популяризиране на идеята, че са необходими специалисти в социалната сфера още на етапа на средното образование в страната. Към момента идеята ни е да обявяваме прием по специалността през година, като броят на учениците е редуциран наполовина“, коментира Маринова. И въпреки това, от ръководството на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” с гордост съобщават, че от първите випуски, завършили специалността  „Социална работа  с деца и семейства в риск“ от години работят успешно в социалната сфера.