6% от работната сила и 10% от бизнеса в Европа са в сферата на социалната икономика. Това каза еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на международната конференция за социални иновации „Партньорство за промяна“.
По думите на Габриел често социалното предприемачество в Европа остава на заден план, а в същото време показателите са силни – в Европа има 2 милиона предприятия в социалната икономика или 10% от целия бизнес, и 11 милиона души работят в социалната икономика, което е 6% от работната сила.
Мария Габриел коментира, че социалното предприемачество е смятано за малко старомодно, но е факт, че днес младите социални предприемачи създават свои собствени платформи.
За социалните предприемачи е важна темата за достъп до капитал, за да развият идеята си и да осигурят услуга в полза на обществото, каза Мария Габриел.
Според еврокомисаря е важно, че в момента има толкова силна подкрепа в следващия бюджет на ЕС за 2021-2027 година да има нова програма“ Цифрова Европа“ с бюджет 9 милиарда евро. В нея силно е застъпена подкрепата за дигиталните иновационни хъбове, от което социалните предприемачи е добре по-силно да се възползват, каза Габриел. Целта е да има дигитален иновационен хъб във всяка област в Европа до 2020 година. Сегашният бюджет по стратегията за дигитализацията на индустрията е 500 млн. евро, като за следващия бюджет на ЕС е заложено 1,5 млрд. евро.
В България за една година бяха изградени три дигитални иновационни хъбове – два в София, един във Варна. Именно те са мястото, където социалните предприемачи могат да имат достъп до информация. Дигиталните иновационни хъбове имат възможност да предоставят обучение за хората, които ще реализират след това проектите.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова обяви, че най-новата програма на Столична община е програмата за социални иновации. Общината ще стартира пилотната програма през 2019 година и предвижда частична финансова подкрепа за социални иновации с бюджет 100 хил. лв.
Кметът посочи, че социалните проблеми на обществото могат да бъдат решени с ангажиране на цялото общество, на институции, на граждански организации и чрез използването на иновациите и на дигиталните технологии.
Йорданка Фандъкова обясни, че политиката на Столична община за подкрепа на хора в неравностойно положение е свързана със създаването на възможности за включването на хората в различни дейности и създаване на възможности за реализация. Столична община също притежава социални предприятия.
Социалният министър Бисер Петков посочи, че България вече има своята правна рамка за развитието на социалните предприятия с гласувания закон за предприятията от солидарната и социалната икономика. Очакваме този закон да даде тласък в развитието на тази дейност, заяви социалният министър.
Целта на приетия законопроект за създаването на предприятия на социалната и солидарната икономика е близо 2% от БВП на страната да бъде постигнат до 2021 г. чрез дейността на предприятия от социалната и солидарна икономика.
Подобен закон до момента не съществува в националния правен мир. Той е първи по рода си и има за цел да регулира материя, която до момента е застъпена в различни правни документи, но не е консолидирана.
Друга стратегическа цел на закона е обособяването, развитието и насърчаването на стопански отрасъл, който се характеризира преимуществено със социална насоченост и чиято основна цел е генериране на положителна социална добавена стойност по посока заетост, жизнен стандарт и социално включване на уязвими групи от населението.

Източник: Инвеститор.бг, 26.11.2018 г.