Над хиляда деца и младежи от центровете за настаняване от семеен тип, изградени в изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация, са обхванати от образователната система и започнаха училище на 15 септември, съобщиха ръководителите на новите услуги. За всяко от тях е избрана подходяща образователна институция съобразно индивидуалните качества и специфика, за да бъде гарантиран равния му достъп до образование.

През учебната 2015/2016 г. 550 от децата ще посещават общообразователни училища. За по-лесната им интеграция и адаптация към новата среда и учебния процес част от тях ще бъдат подпомагани от ресурсни учители, които са осигурени от Министерство на образованието. 43 от младежите ще продължат образованието си в професионални гимназии, където ще придобият професия. За 58 момчета и момичета е осигурена индивидуална форма на обучение.

Част от децата с увреждания от новите центрове през тази учебна година ще посещават помощни училища. В три от услугите са сформирани изнесени паралелки, за да получат възможност за образование най-тежко увредените деца, които не могат да посещават училище.

В центровете текат последни приготовления за първия учебен ден, когато по-голямата част от децата и младежите, които напуснаха специализираните институции и вече живеят в малките семейни домове, ще се срещнат за първи път с новите си съученици и преподаватели. В пълна готовност да посрещнат всички са и училищата.

Включването на децата и младежите, изведени от специализираните институции, в общообразователната система е в изпълнение на един от основните принципи на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, според който „социалното включване на децата е от първостепенно значение. То трябва да се постига чрез осигуряване на възможност за всички деца да участват във всички аспекти на живота на общността, включително да посещават местни детски градини и училища и да ползват местните здравни, транспортни и други обществени услуги”.

В момента над 1600 деца и младежи живеят в новите услуги /Центрове за настаняване от семеен тип, Защитени жилища, Преходни жилища/. По-голямата част от тях са деца с увреждания, преместени от домовете за деца с увреждания /ДДФУ и ДДУИ/ и от домовете за медико-социални грижи /ДМСГД/. Около 300 от настанените в новите къщички досега са живели в домовете за деца, лишени от родителски грижи.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории