11 000 безработни по-малко през април 2015 г.

В бюрата по труда през април 2015 г. са регистрирани 350 318 безработни. Спрямо март те намаляват с 11 193 лица. На годишна база, в сравнение с април 2014 г., безработните са значително по-малко – с 36 307 лица. Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда продължава да нараства под влиянието на сезонния фактор. Запазва се тенденцията от началото на годината за нарастване броя на започналите работа в реалната икономика. Спрямо март се увеличават и включените в субсидирана заетост безработни.

Равнището на безработица намалява спрямо март с 0.3 процентни пункта до 10.7%. В сравнение със същия месец на 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.1 процентни пункта.

На работа през април 2015 г. са постъпили 27 102 безработни, които са с 6 377 лица повече спрямо предходния месец. От тях на първичния пазар са започнали работа 22 046 безработни. Те нарастват в сравнение с март с 2 534 лица. В субсидирана заетост през април 2015 г. са включени 5 056 лица, с 3 843 лица повече от март.

В сравнение със същия месец на 2014 г. постъпилите на работа безработни намаляват с около 3 200 лица, поради по-малко включени в субсидирана заетост – в схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, и поради прекратяването през 2015 г. на Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Броят на започналите работа безработни лица на първичния пазар се запазва.

В бюрата по труда са заявени 20 671 работни места в реалната икономика, които са с 901 места повече от предходния месец и с 2 260 места повече спрямо същия месец на 2014 г.

Най-много свободни работни места за първичния пазарв бюрата по труда са заявени от сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост (4 836 места), от хотелиерството и ресторантьорството (4 263 места), от търговията (2 896 места), от селското, горското и рибното стопанство (1 499 места), от строителството (1 191 места) и от транспорта, складирането и пощите (1 091 места). Най-много се увеличават местата спрямо март в хотелиерството и ресторантьорството (с 1 209 места), в преработващата промишленост (с 931 места) и в строителството (с 200 места).

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 1 329 работни места, а по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” – 4 114 работни места.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории