07. 10. 21 г.

Единайсет истории на младежи с интелектуални затруднения по пътя им към по-самостоятелен живот разказва документалният филм „Мога да работя“ с режисьор Стоян Радев. Той започва с мечтата на родителите техните деца един ден да са независими и да могат да работят, да имат свои доходи и реализация. Показани са съвсем честно притесненията на работодателите и техните мотиви да наемат на работа човек с интелектуално затруднения.

Проектът „Мога да работя! Подкрепа за трудовата реализация за хората с интелектуални затруднения“ се осъществява от фондация „Светът на Мария“ в партньорство с Български център за нестопанско право с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани-България“ по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Фондация „Светът на Мария“, която е част от широката партньорска мрежа на НАСО, вече седем години предоставя социалната услуга Дневен център за трудови умения „Светове“, разположен в София. В него 37 пълнолетни хора с интелектуални затруднения получават подкрепа. Всеки един от тях е включен в програмите на центъра за развитие на своите трудови умения. Вече 11 души работят като подкрепена заетост, трима младежи са назначени в социалното предприятие „Бон апети“ към фондацията, а други 15 младежи са включени в различни трудови практики, които им позволяват да усвояват разнообразни умения – почистване, работа в кухня, градинарство и др.

Източник: Фондация „Светът на Мария“