Агенцията по трансплантация въвежда 11 електронни услуги

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) ще разработи 11 електронни административни услуги, предназначени за граждани, 46 лечебни заведения, 18 тъканни банки и 34 репродуктивни центъра. За срок от 16 месеца по проекта ще бъдат изработени цялостна интегрирана информационна система и Методология за партниране и обмен на данни между ИАТ и организациите, работещи в областта на трансплантацията и асистираната репродукция, съобразно изискванията за стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост.

„Надявам се, че този мащабен и амбициозен проект на агенцията ще се окаже една от добрите практики по ОПАК и като краен резултат ще се спести голяма част от административното бреме, за да могат да се насочат усилията към човешкия живот“, каза ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър на пресконференция по проекта на 16 юли 2014 г.. От своя страна, изпълнителният директор на ИАТ д-р Марияна Симеонова отбеляза, че Изпълнителната агенция по трансплантация за първи път изпълнява толкова голям проект в рамките на ОПАК с цел улесняване на дейностите по регистрация и предоставяне на актуална и навременна информация за дейностите по трансплантация на органи, тъкани и клетки в България.

ИАТ предоставя на своите потребители общо 17 административни услуги, сред които: вписване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи в служебния регистър на ИАТ; вписване в служебния регистър на лица, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им; регистриране на трансплантационни процедури по вземане на органи, тъкани и клетки; регистриране на процедури по присаждане на тъкан или клетки; изготвяне на справки от служебния регистър на ИАТ и др.

Проектът е в съответствие с един от приоритетите на „Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020″, в областта на здравеопазването, а именно: „развитие на електронното здравеопазване и телемедицинските услуги“. С него се цели да се подобри комплексното административно обслужване на гражданите и бизнеса в сферата на трансплантациите на органи, тъкани и клетки, и в сферата на здравеопазването като цяло.

Бюджетът на проекта: „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“ е 713 242 лв.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории