113 000 молби за отопление и близо 20 000 за първокласници

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли до 1 август т.г. са 113 324. Издадени са 25 915 заповеди за отпускане на помощта, отказите са 2017.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. или общо 328,60 лева. Изплащането ще се извършва на два транша – за месеците ноември и декември 2014 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2015 г. – за месеците януари, февруари и март.

Крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2014 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. За отоплителен сезон 2013/2014 г. общият брой на отпуснатите целеви помощи бе 251 876.

Подадени до момента са и 19 105 молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2014/2015 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца. Размерът на помощта е 250 лева. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 13 079, които се отнасят за 13 311 деца. Отказите са 42, в процес на обработка са 5 984 молби.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. Молби се подават след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември 2014 г. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

За миналата учебна година такава помощ бе отпусната за 48 845 деца-първокласници.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории