113 потребители от Смолян са ползвали услугата „Помощ в дома”

Община Смолян приключи изпълнението на проект „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от Община Смолян”. Това каза на заключителната пресконференция по проекта координаторът му – Любка Бадева, предаде Радио „Фокус” – Смолян. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0205-С0001/10.12.2012 г. „Помощ в дома”. Договарящият орган на проекта е Агенция „Социално подпомагане”, а бенефициент е община Смолян. Продължителността на проекта е била 16 месеца, а стойността му – 217 301 лв., поясни Бадева. В рамките на проекта е разкрито Звено за услуги в домашна среда. Назначен е персонал, който се състои от по 1 технически и социален работник, 15 лични асистенти, 10 социални асистенти и 10 домашни помощници. Бадева отбеляза, че за една година са предоставени почасови услуги в домашна среда на 113 потребители от 14 населени места на общината. По думите й, проектът е насочен към задоволяване потребностите на деца, възрастни и самотни хора, които са в пълна или частична невъзможност за самостоятелно обслужване и риск от социална изолация. Продължителността на самата услуга е 12 месеца, като тя е приключела на 30 април тази година. Основната цел на проекта е създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот чрез достъп до социални услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Специфичните цели на проекта са свързани с утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на такива услуги в домашна среда в община Смолян, създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможности за преодоляване на бедността. Друга специфична цел е подкрепа на семействата, в които има лица с трайно увреждане като се даде възможност за функционално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайни увреждания, членове на семейството. Сред целите на проекта е и намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване. Бадева каза още, че звеното за услуги в домашна среда ще запази дейността си и след приключване на проекта, като община Смолян ще се постарае да разшири обхвата на услугите и да подкрепи повече хора, на които е необходима помощ в ежедневието. Устойчивостта на проекта е 8 %, които ще продължат да бъдат обгрижвани и след приключването на проекта като дейностите ще се подновят от септември тази години. Това са 18 души, които са най-нуждаещи се, живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, като в общия брой са включени петте деца, които са участвали в проекта досега, уточни Бадева.

 

Източник: Агенция Фокус

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории