До края на 2021 г. предстои всички специализирани институции за деца да бъдат закрити, с което процесът на деинституционализация на грижите за деца ще приключи. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на посещението си в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Перник. Той припомни, че всички институции за деца с увреждания вече са закрити.

В Закона за социалните услуги е предвидено да се създадат стандарти, които ще повишат качеството на социалните услуги. Министерството на труда и социалната политика подготвя подзаконовата нормативна уредба, която ще регламентира изпълнението на новия закон, който влиза в сила от 1 януари 2020 г., обясни министър Петков.

Той добави, че през 2019 г. в държавния бюджет са предвидени 260 млн. лв. за финансиране на социални услуги, което е с над 30 млн. лв. или с 13% повече в сравнение с 2018 г. Министерството на труда и социалната политика ще настоява в бюджета за 2020 г. да има още по-съществено увеличение на разходните стандарти за социални услуги, особено за резидентна грижа, за да може да се осигури достойно заплащане на работещите в тази сфера, каза Петков.

Източник: МТСП, 25.04.2019 г.