12 % от разходите за заетост отиват за насърчаване на младежката заетост. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на парламентарния контрол в отговор на питане за ефекта на мерките, заложени в политиката за младежка заетост, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„От 2014 година започна да се създава организация за европейската инициатива „Младежка гаранция“. По тази програма е започнато много активно да се работи от 2014 г. Финансирането не е спирано – от години наред се финансира младежката безработица”, заяви Калфин. „Програмата за стажуване беше приета, но започна да работи през ноември 2014 г. с известно подпомагане от републиканския бюджет”, посочи той. По думите това е първата програма, която работи по новия програмен период. „Тези плащания за наставници съществуват. За голяма част от фирмите е трудно да намери наставник, който да отговаря на изискванията на КТ. По тази програма 3000 млади хора са започнали работа към този момент. За 2015 г. имаме 3161 млади хора при 960 работодатели. Около 12 % от разходите за заетост отиват за насърчаване на младежка заетост“, посочи Калфин.
„В Закона за предучилищното образование специално по отношение на дуалната система прави крачка напред. Каквото и да се промени, то ще бъде в добра посока. Трябва да позволим субсидиране на работодатели, които наемат стажанти по дуалната система. Дуалната система и професионалното образование е много важен приоритет. Нека всички заедно да се опитаме да я въведем по най-добрия начин. Ние имаме готовност“, посочи той.

 

Източник: Агенция Фокус