На 11 февруари в Пловдив е проведен дискусионен форум на тема „Заедно за иновативни интегрирани услуги в област Пловдив. Дискусията е организирана от фондация „За Нашите Деца“ и е продължение на информационните срещи за представяне и обсъждане на нови програми от интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства, които са проведени в общините Пловдив, Марица, Садово, Куклен, Родопи, Перущица, Стамболийски и Асеновград.

На форума е представена концепция за интегриран подход при предоставяне на мултисекторни услуги, както и възможностите за прилагането му в осемте общини. По време на събитието участниците са запознати и с резултатите от анкетно проучване, проведено в осемте пловдивски общини, чиято цел е да се проучат нагласите и да се отчетат възможностите, трудностите и предизвикателства при предоставянето на услуги за деца в риск и техните семейства.

Още по темата може да научите от интервю с Марияна Костадинова от фондация „За нашите деца“ ТУК.

Източник: БНР, 11.02.2020 г.

Форумът се реализира в рамките на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.