Средно училище с професионално обучение в гимназиален етап 135-то СУ „Ян Амос Коменски“  създава традиции в ранната ориентация за професионално развитие на учениците. Сред разнообразието от специалности се нарежда не дотам популярната специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“. Тя е отворена за прием всяка година и от десет години насам подготвя кадри в социалната сфера.

Обучението в направление „Социална работа с деца и семейства в риск“ включва наука за образование на възрастни – андрагогия, педагогика и психология.

„Нашите ученици често ходят на учебни практики, организирани от Фондация „Дом за нашите деца“. Наред с това, учебният процес включва пряк допир с практиката на социалната работа – проучване за приемни семейства и проследяване на етапите в процеса по осиновяване на дете. Преподавателите в тази специалност са на академично ниво“, коментира зам.-директорът г-жа Мария Димитрова.

Голяма част възпитаниците на столичното 135-то училище „Ян Амос Коменски“ продължават професионалното си развитие в Софийски университет „Климент Охридски“ в специалностите „Социални дейности“ и „Психология“. Всяка година училището допринася за развитието на социалната работа у нас с 26 специалисти в социалната работа.