Общо 138 потребители от 19-те населени места на община „Марица“ получават иновативни интегрирани социални услуги за период от 18 месеца към създадения за целта Център за интегрирани социални услуги в село Крислово. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

Потребителите са обгрижвани от лични асистенти, социален работник, психолог и рехабилитатор.  Дейностите са по проекта „Център за интегрирани социални услуги“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

По думите на администрацията основната цел на проекта е постигната – да се подобри качеството на живот и да се осигури достъп до интегрирани услуги за социално включване на хора с увреждания, хора над 65 г. и деца, на които е невъзможно да се самообслужват.

източник: Дарик/ 29.11.207 г.