Правителството прие отчет към 30.06.2015 г. за изпълнението на Трети план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г. и на неизпълнените мерки от Първи и Втори план.
Третият план за действие съдържа 129 мерки за намаляване на административната тежест, разпределени в следните групи: намаляване на срока на услугите; опростяване на процедурата и отпадане на изискуеми документи; разработване на инструкции и образци на документи и публикуването им на интернет страниците на съответните институции; подаване на документи по електронен път; обмен на информация между институциите по служебен път; разработване на стандартни дефиниции в законодателството.
В третия план за действие няма мерки с краен срок за изпълнение, затова в отчета е представен ходът на изпълнението на мерките в плана към 30.06.2015 г. Обобщените резултати показват, че четири мерки са изпълнени преди приемането на плана на 27 май 2015 г., а пет от мерките, които са от компетентността на Министерството на земеделието и храните, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, са изпълнени предсрочно. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла с 14.6 млн. лева годишно.
Сред най-важните изпълнени мерки са опростяването на процедурите и създаването на възможност за подаване на документи по електронен път в Министерството на земеделието и храните, внедряването на информационно-комуникационна система за взаимодействие на Агенцията по заетостта с частните трудови посредници, както и разработването на електронна услуга, позволяваща обмен на информация по служебен път между Национална агенция за приходите и други държавни институции за наличие или липса на данъчни задължения.
Отговорните институции са предприели действия и по отношение на неизпълнените мерки от първия и втория план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса, за които са приети нови срокове за изпълнение – до края на 2015 г. и 2016 г.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории